Σχεδιασμός & ανάπτυξη ηλεκτρολογικού υλικού

Το τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης της Courbi ΑΕ αποτελείται από μια μεγάλη επαγγελματική ομάδα, η οποία αξιοποιεί εξοπλισμό και τεχνολογία αιχμής, με σκοπό τη συνεχή, ποιοτική εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών της. Χρησιμοποιεί τα πιο ισχυρά και ευέλικτα προγράμματα υπολογιστών για τον άρτιο σχεδιασμό των προϊόντων της.

Ο Εργαστηριακός εξοπλισμός της Courbi ΑΕ της δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό δοκιμών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των προϊόντων της, καθώς και περιοδικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της κατασκευής.

Έτσι η Courbi ΑΕ μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού κορυφαίας ποιότητας.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Η διαδικασία παραγωγής χαρακτηρίζεται υψηλού τεχνολογικού επιπέδου και αναπτύχθηκε από την Courbi ΑΕ επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια.

Είναι πλήρως αυτοματοποιημένη σε όλα τα στάδια παραγωγής, στις εγκαταστάσεις της Courbi ΑΕ στο Σολομό Κορινθίας.
Η διαδικασία αποτελείται από την παραγωγή κάθε σταδίου που χρειάζεται το προϊόν, εισάγοντας τις πρώτες ύλες που περιλαμβάνει το προϊόν μέχρι και την ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και εφαρμόζοντας την οδηγία RoHS.

Αυτό σημαίνει ότι η Courbi ΑΕ κατασκευάζει προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού πιστοποι- ημένης παραγωγής.